Kaikki kirjoittajan admin artikkelit

Proteiinipatukka kysely

1. Sukupuoli?
MiesNainen

2. Ikä?

3. Olen
OpiskelijaAnsiotyössäTyötönEläkkeelläJokin muu

4. Kuinka usein syöt proteiinipatukoita?
päivittäinvähintään kerran viikossavähintään kerran kuukaudessaharvemmin

5. Vastaa kysymyksiin valitsemalla kyllä tai ei vastaus. Kysymykset koskevat proteiinipatukan rakennetta. Millainen hyvän proteiinipatukan kuuluisi olla mielestäsi.
Krispit? KylläEi
Crunchymainen / pähkinäinen? KylläEi
Täytettä? KylläEi
Pehmeä? KylläEi
Rapea? KylläEi

Vapaasana: Jos saisit suunnitella oman patukan, millainen se olisi (maku, rakenne, sokerin määrä, pakkauksen väri ja ulkonäkö)?

6. Valitse sopivin vaihtoehto seuraaviin väittämiin. Kysymykset koskevat proteiinipatukkaan liittyviin lupauksiin ja tuotesisältöön. Valitsei oikea vastaus.
(1=täysin samaa mieltä, 2=jonkin verran samaa mieltä, 3=jotain siltä väliltä, 4=jonkin verran eri mieltä, 5=täysin eri mieltä)
Proteiinipatukassa ei saa olla lisättyä sokeria 12345
Proteiinin lähteellä on merkitystä, tarkistan asian kääreestä ennen ostamista 12345
En pidä palmuöljystä proteiinipatukoissa 12345
Proteiinipatukan alhainen sokeri pitoisuus ei merkitse minulle mitään 12345
Käytän gluteenittomia proteiinipatukoita. 12345

Vapaasana: Mitä muuta proteiinipatukan pitäisi luvata sisällöltään (Luomu, laktoositon, vatsaystävällinen)?

7. Mikä on tärkein syy miksi ostat proteiinipatukoita?

8. Suunnittele oma unelmapatukkasi (vapaamuotoinen piirros):

Välipalakilpailun säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Leade Foods Oy (”Leader”),
Virkatie 8, 01510 Vantaa
Y-tunnus: 1641348-3

 • Leader järjestää asiakkailleen kilpailun, joka on voimassa 30.4.2019 asti.
 • Pääpalkinnon arvonta suoritetaan 2.5.2019.
 • Joka viikko arvotaan osallistujien kesken viikkopalkintoja. Viikottaiset arvonnat suoritetaan keskiviikkoisin.
 • Osallistumisoikeus on henkilökohtainen ja edellyttää Leader -tuotekuvan julkaisemista Instagram tilillä tunnisteilla #parempivälipala @leaderfoods ja Facebookissa #parempivälipala @leaderfinland 30.4.2019 mennessä. Kuvassa pitää olla Leader -tuote tunnistettavissa. Arvonta suoritetaan kaikkien määräpäivään mennessä toimineiden kesken.
 • Leader voi edelleen jakaa sosiaalisessa mediassa julkaistuja kuvia kampanjan aikana Leaderin sosiaalisen median tilien kautta; Instagram @leaderfoods ja Facebook @leaderfinland.
 • Arvonnan pääpalkintona on JoyActor Bluethooth -kuulokkeet (arvo 119€). Lisäksi viikkopalkintoina on 20 kpl Go Expo -messuille 15-17.3.2019 päivälippuja Helsingin Messukeskukseen (á 19€) ja 3 kpl Flamingo Spahan aikuisten päivälippuja vesipuistoon (á 24€) sekä 1 kpl Falmingo Spa vesipuisto perhe päivälippu (2 aikuista ja 2 alle 13v lasta, arvo 68€).
 • Arpajaisverosta vastaa Leader.
 • Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.
 • Leaderin henkilökunta perheineen ei saa osallistua arvontaan.

 

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukainen seloste henkilötietojen tietosuojasta ja käytöstä.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Leader Foods Oy, Y-tunnus 1641348-3
Virkatie 8 B, 01510 Vantaa
Puh. +358983647310

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Leader Foods Oy / Jouko Prami
email jouko.prami@leader.fi
Puh. +358503542001

Rekisterin nimi
Leader Foodsin kuluttajakilpailujen ja arvontojen (”Kilpailu”) henkilörekisteri. Rekisteri koostuu useammasta yksittäistä kilpailua/arvontaa varten kerätystä henkilörekisteristä.
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoitus on markkinointitarkoituksissa toteutettujen Kilpailujen järjestäminen ja palkintojen toimittaminen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Kilpailujen osanottajista tallennetaan vain osanottajan itsensä antamat Kilpailuun osallistumiseen ja palkintojen toimittamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteenä toimivat Kilpailujen osanottajat. Lisäksi tietoja voidaan saada Kilpailujen järjestämisalustana toimivista sosiaalisen median palveluista, kuten Facebookista tai Instagramista. Tällaisista sosiaalisen median palveluista poimitaan kuitenkin vain sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömät Kilpailuun osallistumisen ja palkintojen toimittamisen kannalta.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme asiakkaan henkilötietoja vain niin kauan kuin Kilpailun järjestämisen, palkintojen toimittamisen ja lakisääteisten velvollisuuksiemme kannalta on tarpeen. Tämän jälkeen kaikki Rekisterinpitäjän hallussa oleva tiedot hävitetään. Lakisääteiset velvollisuudet liittyvät palkintojen saajien nimien ja yhteystietojen säilyttämiseen Kirjanpitolain mukaisesti ja Rekisterinpitäjän tilin- ja verotarkastuksia varten.

Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
• Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
• Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
• Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröity voi tehdä näiden oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa. Ilmoitamme, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos rekisteröity huomaa, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Rekisterin suojaus
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sisältäviä palvelintietokoneita säilyetään lukituissa ja tarkasti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve niissä toimia. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Leader Foods Oyn sisäisen verkon käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Jokainen henkilötietoja käsittelevä Leader Foods Oy:n työntekijä tai ulkoinen palveluntarjoaja on solminut joko erillisen tai työsopimukseensa sisällytetyn salassapitositoumuksen. Henkilötietojen käsittelyn oikeellisuutta ja tämän tietosuojakäytänteen mukaista käsittelyä seurataan myös lokitiedostojen hallinnan avulla. Paperille tulostettuina tietoja käytetään vain tilausten toimittamisen yhteydessä tai ongelma- ym.poikkeustilanteissa ja tällaiset paperitulosteet hävitetään välittömästi niiden käytön jälkeen.

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Tietoja käytetään vain Kilpailujen järjestämiseen ja palkintojen toimittamiseen. Kilpailujen voittajien nimet ja asuinpaikkakunnat voidaan Rekisterinpitäjän harkinnan mukaan julkistaa yhtiön nettisivuilla, kilpailun järjestämisalustalla ja/tai sosiaalisessa mediassa ellei rekisteröity ole sitä nimenomaan kieltänyt.

Muilta osin rekisteröityjen tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille kuin siltä osin kuin Rekisterinpitäjä mahdollisesti käyttää kolmatta osapuolta apuna Kilpailun järjestämisessä tai palkintojen toimittamisessa. Palkintojen toimittamisen yhteydessä tietoja välittyy logistiikkakumppaneille.

Myös viranomaisilla ja tilintarkastajalla voi olla joissakin tilanteissa oikeus saada hallussamme olevia tietoja.

Huolehdimme tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat erilliset tietosuojasopimukset ja osana yhteistyötä vaadittavat selvitykset tietojen suojaustavoista.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin. On suositeltavaa, että rekisteröity käy katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä yhtiön verkkosivuilla tai verkkokaupassa säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Ravitsemus tukee lapsen kehitystä

Lasten ravitsemussuositukset ovat pitkälti samoihin suosituksiin ja ohjeisiin perustuvia kuin muun väestön. Lasten ja nuorten ravinnon saantia, energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden osalta (vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet, välttämättömät rasva- ja aminohapot) ohjaa kasvu. Kasvu lisää energiantarvetta. Energiantarve lisää ravintoaineiden tarvetta. Kasvun turvaamiseksi ravintoa on saatava riittävästi. Luuston ja lihaksiston kasvuun tarvitaan kalsiumia ja D-vitamiinia enemmän erityisesti kasvupyrähdyksen aikana teinien osalta. Eräiden muiden vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin tarve lisääntyy iän myötä aineenvaihdunnan vilkastumisen seurauksena. Liikuntaa harrastavilla lapsilla ja nuorilla energiantarve voi lisääntyä lajista riippuen hyvinkin voimakkaasti.

LIIKUNTA LISÄÄ RAVINNON TARVETTA JA OSAAMISTA

Liikunnallisuus lisää lasten energiantarvetta lajikohtaisesti. Liikunnan määrä voi nousta joissain lajeissa merkittävästi. Osan ravitsemusvalistuksesta kantaa liikunnanohjaajat ja valmentajat, mutta päävastuu jää edelleen vanhemmille. Vanhempien pitää hankkia tietoa liikkuvan lapsen ravitsemuksesta ja osattava välittää tieto edelleen lapselleen. Liikkuvan lapsen riittävän energiansaannin varmistaminen onnistuu vain, jos lapsi saadaan syömään säännöllisesti aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltapalan ja tarvittaessa yhden tai kaksi välipalaa. Yhdenkin syömiskerran väliin jäämistä on vaikea korvata seuraavalla syöntikerralla, sillä syötävän ruoan määrä voi nousta liian korkeaksi. Riskinä on riittämätön energiansaanti.

RIITTÄMÄTTÖMÄN ENERGIANSAANNIN SEURAUKSET

Lapset ovat yllättävän sopeutuvaisia. He tuntuvat jaksavan vähällä syömisellä yllättävän hyvin, toisinaan liiankin hyvin. Ongelmia ei synny yksittäisen syöntikertojen väliin jäämisestä vaan energiansaannin pitkäaikaisesta vajeesta. Se tulee ilmi lapsen väsymyksenä, keskittymisongelmina ja ärtyisyyden lisääntymisenä ja pahimmillaan kasvuhäiriöinä. Liikuntaharrastuksen osalta riittämätön energiansaanti yhdessä liian vähäisen proteiinin saannin kanssa johtaa lajissa kehittymisen hidastumiseen. Toimivalla ravitsemuksella on yllättävän suuri merkitys liikkuvien lasten, erityisesti teinien osalta. Lahjakkuus voi olla ”pienestä kiinni”, toimivasta ravitsemuksesta. Jos energiaa ei ole riittävästi, taidotkaan eivät pääse esille. Ravinnon mukana saadaan myös muita ravintoaineita kuin energiaravintoaineita. Vitamiinien tarve lisääntyy, sillä niitä tarvitaan kasvun ohella muun muassa energian tuotantoon, samoin kivennäis- ja hivenaineita.

RUOKAVALION TÄYDENTÄMINEN RAVINTOLISILLÄ

Toimivan ravitsemuksen taustalla on terveellinen suositusten mukainen ruokavalio. Jos kaikki tarvittavat ravinto-aineet saadaan ruokavaliosta, sillä ei liene suurta merkitystä mistä ravintoaineista se koostetaan. Toki tiedetään, että sekaruokavalio takaa helpoiten toimivan ravitsemuksen, mutta esimerkiksi kasvisruokavalio saadaan toimivaksi, jos tiedostetaan sen erityisvaatimukset.

Ravintolisille on vaihtelevaa tarvetta. D-vitamiinin saantia pimeän vuodenajan aikana on syytä täydentää ravinto-lisillä. Yksipuolisia ruokavalioita on täydennettävä ravintolisillä tai täydennetyillä ruokavalmisteilla. Liikkuvien lasten ja kasvissyöjien sekä maidottomien- ja viljattomien esim. gluteenittomien ruokavalioiden noudattavien ravintoaineiden saannista tulee huolehtia ja tarvittaessa täydentää, vitamiini-, kivennäis- ja hivenainevalmisteilla sekä kuituvalmisteilla.

Liikkuville ja urheileville lapsille ja nuorille on tarjolla laadukkaita proteiini-hiilihydraattivalmisteita juomien, juomajauheiden ja patukoiden muodossa runsaasti. Näitä voidaan käyttää täydentämään ruokavaliota esimerkiksi väli-paloina ja ennen ja jälkeen harjoitusta nautittavina tankkausta ja palautumista edistävinä valmisteina.

KASVISRUOKAVALION HAASTEET

Kasvissyöjien haasteina on erityisesti kasvuikäisillä riittävän energiansaannin ohella proteiinin laatu,kasviravinnon raudan imeytymiseen liittyvät ongelmat, luustolle välttämättömän kalsiumin saannin korvaaminen maidottomissa ruokavalioissa, kaloissa esiintyvien omega-3-rasvahappojen saannin varmistaminen kasvikunnan tuotteista, vegaaneilla B-12 vitamiinin saannin varmistaminen ja kaikilla kasvissyöjillä, niin kuin muillakin suomalaisilla riittävän D-vitamiinin saannin varmistaminen. Ravintolisillä voi korvata puutteita, kuten laadukkaan proteiinin, omega-3-rasvahappojen, kalsiumin, D-vitamiinin, B-12 vitamiinin ja raudan saantia, jos ruokavalio ei tunnu takaavan näiden ravintoaineiden saantia.

YLEISIÄ RAVINNONSAANNIN SUOSITUKSIA:

• Hiilihydraattien laatuun on tärkeää kiinnittää huomiota. Täysjyväviljavalmisteiden,
kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöä suositellaan hiilihydraattien lähteinä.
• Kuidun saantisuositus on vähintään 25–35 g päivässä. Lisätyn sokerin osuuden tulisi jäädä alle 10 E%:n (päivittäisestä energiansaannista).
• Hiilihydraattien saantisuositus on 45–60 % (E%).
• Rasvojen laatu on tärkeä. Kertatyydyttymättömien rasvahappojen saantisuositus on 10–20 E%. Monityydyttymättömien rasvahappojen saantisuositus on 5–10 E% sisältäen omega-3-sarjan rasvahappoja vähintään 1 E%. Tyydyttymättömien rasvahappojen osuuden tulisi olla vähintään 2/3 kokonaisrasvasta. Tyydyttyneitä rasvahappoja tulisi olla
alle 10 E% ja transrasvahappoja mahdollisimman vähän.
• Rasvojen laskennallinen saantisuositus on 25–40 E%.
Proteiinien saantisuositus on 10–20 E%.

#parempivälipala

Osallistu #parempivälipala some-kilpailuun ja voita palkintoja!

Jaa kuva Leader välipala hetkestäsi sosiaalisessa mediassa ja osallistut JoyActor Tinymate bluetooth kuulokkeiden (arvo 119€) ja viikkopalkintojen arvontaan. Joka viikko arvomme osallistujien kesken Falmingo Spa vesipuistoon tai Go Expo -messuille päivälippuja.

Ohjeet kilpailuun:
1. Ota kuva Leader välipalahetkestäsi. Leader -tuote hyvin tunnistettavissa.
2. Lisää kuvaan Instagramissa tunnisteet #parempivälipala ja @leaderfoods (FB @leaderfinland).
3. Julkaise kuva Instagramissa tai Facebookissa ja olet mukana kilpailussa.

Kilpailu voimassa 30.4.2019 asti. Kilpailun säännöt ja tietosuojaselote. 

Facebookissa

@leaderfinland@Leaderfinland

 

Instagramissa

@leaderfoods@leaderfoods

 

Vida ja Leader tuotekilpailu

Vastaa alla oleviin kysymyksiin ja voit voittaa Vida ja Leader sportti tuotepaketteja!

Arvomme:

 • 3 x Vida tuotepaketteja. Paketti sisltää: Rauta 50mg 90 kaps, D3 50 µg 200 kaps ja Sinkki 120 tabl.
 • 2 x Sportti tuotepaketteja. Paketti sisältää: Whey 500g, Sheikkerin ja BCAA 250 g

 

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Missä kaupungissa valmistetaan Vida -vitamiinit ja ravintolisät?
VantaaTampereOuluToholampi

Pitkävaikutteinen Vida Vahva Rauta 50mg on vatsaystävällinen?
KylläEi

Missä muodossa ovat Vida D3-vitamiinit 50 ja 100 µg valmisteet?
Nieltävä öljykapseliNieltävä tablettiPurutabletti

Lisätietoa kilpailun säännöistä ja tietosuojaseloste

Iivo Niskanen ja Leader Foods Oy yhteistyöhön

Leader Foods Oy ja maastohiihtäjä, olympiavoittaja Iivo Niskanen lanseerasivat yhteistyön 16.1.2019 Vantaan Hakunilassa Suomen Cupin osakilpailun yhteydessä.

Leader Foods Oy tukee Niskasen matkaa urheilun huipulla tarjoten hänelle laadukkaat ja kotimaiset lisäravinteet. Leader Foods Oy on valmistanut Iivo Niskasen toiveiden mukaiset kestävyysurheiluun tarkoitetut tuotteet nautittavaksi ennen ja jälkeen suorituksen.

– Meitä yhdistää periksiantamattomuus ja halu olla maailman parhaita omilla aloillamme. Iivo on hyvä yhteistyökumppani myös kansainvälistymistä silmällä pitäen, kertoo Leader Foods Oy:n avainasiakaspäällikkö ja perustajajäsen Tommi Liuha. Tuotteet on suunniteltu kestävyysurheilijoille ja aktiiviliikkujille. Tuotteet auttavat ylittämään itsensä sekä motivoivat jatkamaan harjoittelua kohti uusia tavoitteita.

– Ennen kilpailua tai harjoitusta on tärkeää, että kehon nestetasapaino on kunnossa, sillä jo viiden prosentin nestehukka heikentää suoritusta. Kilpailun tai kovan harjoituksen jälkeen energiavarastot on saatava heti täyteen, jotta palautuminen käynnistyy välittömästi. Lisäksi on tärkeää, että tuotteet tukevat terveenä pysymistä, painottaa Niskanen.


Kuvaaja: Touho Häkkinen

Iivo Niskasen nimeä kantava No Limits kestävyysurheiluun tarkoitettu tuotesarja on tulossa keväällä 2019.

Kohti terveellisempää ja kevyempää elämäntapaa

Uusi suomalainen innovaatio Express Diet VLCD – tuotesarja panostaa kylläisyyteen, ruokaisuuteen, makuun ja makuvaihtoehtoihin.

Laihduttamisen suurin haaste?

Nälkä on suurin syy miksi dieetit jäävät kesken. Mitä enemmän ruokaa saa syödä, sitä enemmän vatsa täyttyy ja kylläisyyden tunne lisääntyy. Valmis Express Diet annos sisältää 67 % enemmän syötävää kuin perinteiset VLCD valmisteet. Express Diet ruokavalionkorvikevalmisteista saa syntymään parhaimmillaan jopa noin 1,8 kg ruokaa vuorokauteen.

Herkullisia aterioita viidesti päivässä

Express Diet – tuotesarjan runsas makuvalikoima sisältää yhteensä 12 erilaista herkullista ruokavalionkorvikevalmistetta; puurot, smoothien, keitot, patukat sekä pasta-, riisi- ja peruna-ateriat. Energianmäärä jää aina alle 800 kilokalorin viidellä Express Diet-annoksella mauista riippumatta.

Tutkittu ja turvallinen VLCD -ohjelma

VLCD -dieetti on tehokkain tapa laihduttaa ja se ylläpitää saavutettua painoa pisimpään eri laihdutusohjelmiin verrattuna. VLCD -ohjelmaa ja sen käyttöä laihdutuksessa on tarkasteltu EU:n elintarviketurvallisuusviranomaisten (EFSA) laatimassa arvioinnissa. VLCD -ohjelma on todettu turvalliseksi tavaksi laihduttaa. Arvioinnissa on tarkastelu tutkimuksia, joihin on osallistunut yli 50 000 henkilöä vuosien varrella. Lisäksi erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) kuuluvat myös Käypähoitosuosituksissa lihavuuden hoitoon.

Jo viiden prosentin painonpudotuksella on myönteinen vaikutus terveysteen ja vireystilaan

Lihavuuden tiedetään lisäävän riskejä useisiin sairauksiin, joita voidaan tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa laihduttamalla. Lihavuuden vaaratekijöitä ovat tyypin 2 diabetes tai sen esiaste, kohonnut verenpaine jne.

Paino tippui n. 12 %  Express Diet -tuotteilla

Leader Foods Oy:n kahdeksan (8) viikon Express Diet VLCD -ohjelma käynnistettiin 12 vapaaehtoisen voimin. Ryhmän jäsenille tehtiin tarkat mittaukset kehonkoostumukseen ja veriarvoihin liittyen. Kaikki 19 eri mitattua arvoa laski ohjelman aikana.  Testiryhmäläisillä paino putosi keskimäärin noin 12 %. Vyötärö kapeni keskimäärin 9 cm, paastoverensokeri laski keskimäärin n. 12 % ja vastaavasti kokonaiskolesteroliarvot laskivat keskimäärin 14 %. Lisää testiryhmän tuloksista tuotteen omilta verkkosivuilta: www.expressdiet.fi

Suosittelemme lämpimästi EXPRESS DIET -tuotteita VLCD -ohjelman toteuttamiseen. Tuotteet tuovat muutosvoimaa VLCD -ohjelmaan, eroavat merkittävästi aiemmin markkinoilla olevista ateriankorvikevalmisteista.

Tuotteisiin voit tutustua tästä linkistä >>>>

Uutuus välipala lapsille kotimaisesta kaurasta

Leader Foods tuo markkinoille kotimaisesta kaurasta valmistetut kaurapatukat, jotka ovat lapsille terveellisiä välipaloja. Haukkauksien tuotekehityksessä on vahvasti ollut mukana 10-vuotias Samuel, jonka ensimmäinen kehittämänsä tuote Kulaus virvoitusjuoma tuli markkinoille viime toukokuussa.

Samuel on nytkin ollut vaikuttamassa brändinimeen, visuaalisenilmeeseen ja tuotteen koostumukseen sekä makuun. Yhteistyön tuloksena saatiin aikaiseksi Haukkaus kauravälipalapatukat. Nimi Haukkaus kuvaa patukan herkullisuutta. Pakkauksen ulkoasu on houkutteleva ja hauskat emojit ovat lasten mieleen.

Hyvä ja terveellinen välipala täydentää päivän aterioita. Hyvien välipalojen merkitys korostuu reissussa tai urheilusuoritusten välissä, koska usein aterioiden välillä saattaa vierähtää useita tunteja. Juuri sopivan kokoinen ja terveellinen Haukkaus välipala jättää tilaa ruoalle.

Runsaskuituinen Haukkaus on hyväksi lasten terveydelle, koska patukoissa on Isomalto-oligosakkaridi (IMO) kasvikuitua.

Haukkaus kauravälipalapatukoita on kolme herkullista makuvaihtoehtoa; kaura-marja, kaura-suklaa ja kaura-toffee.

Lisätietoa tuotteista löydät täältä >>>

Uudet Haukkaus -kauravälipalapatukat saatavilla marraskuusta lähtien hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista ja erikoisliikkeistä.

D-vitamiinilisästä hyötyä pimeänä vuoden aikana

D-vitamiinin tärkeys terveyden ja hyvinvoinnin osalta on itsestään selvää. Se kuuluu välttämättömiin ravintoaineisiin, suojaravintoaineisiin, joita kehomme ei tuota ympäri vuoden riittävästi. D-vitamiinin saantia tulee tarkkailla erityisesti pimeänä ja flunssana otollisena vuodenaikana. Kasvavien lasten ja toisaalta vanhusten D-vitamiinin saantiin pitää erityisesti kiinnittää huomioita. Lapset tarvitseva D-vitamiinia erityisesti luuston ja lihasten kasvuun. Vanhukset tarvitsevat D-vitamiinia muuta väestöryhmää enemmän heikkenevän imeytymisen ja hyväksikäytettävyyden takia.

Nykyiset saannin suositukset lapsille ovat 10 µg, samoin aikuisille, vanhuksille 20 µg. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan näillä suositusarvoilla saavutetut plasman D-vitamiinipitoisuudet eivät kaikkien osalta riitä. On tunnettua, että D-vitamiinin hyväksikäyttö heikentävät iän lisäksi lihavuus. Auringon D-vitamiinin tuottoon iholla vaikuttavat päivittäinen altistusaika, vaatetus ja ihon väri.

D-vitamiinin roolia eri sairauksien taustalla tutkitaan aktiivisesti Suomessa. Tutkimukset D-vitamiinin hyödystä muiden sairauksien osalta odottaa lisänäyttöjä. On esitetty arveluja, että veren D-vitamiinitason pitäisi tällöin olla yli 100 nmol/l. Tämä tarkoittaa suosituksia suurempaa D-vitamiinin saantia. 100 nmol/l-taso saavutetaan yleisesti päiväntasaajalla asuvilla pelkästään auringonvalon ja ravinnon voimin. Pohjoismaissa asuvilla tuon tason saavuttamiseen tarvitaan pimeänä vuoden aikana suosituksia suurempia saannin määriä. D-vitamiinin suurin turvallisen saannin rajana pidetään tällä hetkellä 100 µg/pv.

Ravinnosta D-vitamiinia on mahdollista saada rasvaisesta kalasta, kalaöljystä, kananmunasta, sienistä sekä vitaminoiduista elintarvikkeista, kuten maidosta ja margariinista. D-vitamiinia on kuitenkin vaikea saada riittävästi ravinnosta.  D-vitamiinin imeytyy ravintolisistä paremmin kuin ravinnosta, siksi ravintolisiä suositellaan usein täydentämään ruokavaliota. Seerumin D-vitamiinin ajoittaisilla laboratoriomittauksilla on helpointa hakea yksilöllistä D-vitamiinin saanti suhteessa veriarvoihin sekä varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti.

Suomessa kehitetty ja valmistettu Vida vitamiini ja ravintolisä -tuotesarja vahvistuu viidellä uudella D3-vitamiini valmisteella.

Uudet pureskeltavat Vida D3-vitamiinit ovat vahvuudeltaan 10 µg ja 20 µg ja saatavilla makeuttamattomana, sitruksen ja colan makuisina. Kaikki ovat makeutettu xylitolilla.

Uudet öljypohjaiset Vida D3-vitamiinit ovat nyt vahvempia ja sisältää korkealaatuista auringonkukka- ja extra-neitsytoliviiöljyä. Vida D3-vitamiini 100 µg oliivi- ja auringonkukkaöljyssä on pieni ja helposti nieltävä kapseli.

Uusi karkkimainen proteiinipatukka


The Protein Bar brownie on suussa sulavan suklaakeksin makuinen proteiinipatukka, joka on suklaan ystävän ehdoton valinta. Herkullinen patukka on kuin suklaaleivos.

The Protein Bar karamelli ja suolapähkinä ovat herkullinen yhdistelmä makeaa ja suolaista. Maukas proteiinipatukka, jossa suolapähkinä on rouheena patukan päällä.

The Protein Bar vadelma on loistava valinta, kun tekee mieli raikasta ja makeaa. Tämä proteiinipatukka vie makeannälkäsi. Herkullinen ja vadelmainen patukka.

Lue lisää tuotteista täältä >>>

Uudet The Protein Bar -proteiinipatukat saatavilla marraskuusta lähtien hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista ja erikoisliikkeistä.